Lääketeollisen kompleksin varjo (osa 1)

Esipuhe tiivistelmälle kirjasta

Rockefeller Medicine Men – Medicine and Capitalism in America

(Richard E. Brown, University of California Press 1979)

(Linkki kirjatiivistelmään)

***

Miksi kirjan aihe kiinnostaa?

Vuosien mittaan olen huomannut, että halutessani keskustella terveydenhuollon puolella näkyvistä ilmeisistä eturistiriidoista erilaisten toimijoiden ja eturyhmien välillä ja siitä mitä vaikutuksia niillä on mahdollisesti kokonaisuuteen sekä siitä, kuinka tällaisten ongelmien ja kysymysten ohittaminen ja tilanteen normalisoiminen muokkaa tulevaisuutta, olen monesti saanut epäileviä kommentteja sekä vihjailuja siitä, että liioittelisin.

Kiinnostukseni asiaan syttyi noin vuosikymmen aiemmin, kun törmäsin aiheeseen vaietuista/ vaiennetuista syöpähoidoista (kyseinen vitsaus oli perheessäni ajankohtainen tuolloin). Kriittinen keskustelu mm. lääketeollisuudesta terveyden ja hyvinvoinnin kontekstissa on useimmiten kuitenkin hankalaa, koska siitä on tehty naurettavaa, paheksuttavaa ja jopa kiellettyä. Lääketeollisuuden intressien vaikutuksesta ihmisten terveyteen ja koko terveydenhuoltojärjestelmään puhuminen leimataan helposti katteettomaksi pessimismiksi tai jopa salaliittoteoretisoinniksi. – ”Kyllähän lääkevalmistajat ajavat samaa asiaa asiakkaan kanssa – toimivia lääkkeitä…”, joku saattaa ajatella. Ehkä näin, mutta se ei ole uskoakseni kuitenkaan koko tarina. Voidaan väittää, että lääkevalmistajien (ja niihin kytkeytyvien eturyhmien) ensisijainen ja perimmäinen tavoite on kuitenkin aina markkinataloudessa varmistaa voiton tuottaminen – ja mielellään jatkuva sellainen. Tämän klikin kerryttäessä valtaa lobbaamalla ja vahvistumalla edelleen, on helppoa kuvitella tilanteita, joissa niiden taloudellinen intressi menee esimerkiksi kansalaisten terveyden edelle, mikäli nämä kaksi eri asiaa sattuvat olemaan ristiriidassa. – ”No mutta; tuo tuskin olisi mahdollista – kyllähän sellainen tulisi ilmi valvovien viranomaisten, median tms. toimesta”, joku ajattelee. Niinpä, noin se menisi esitteen mukaisessa yhteiskunnassa. Ongelmia alkaa kuitenkin nousemaan viimeistään silloin, kun jotkut keskenään yhteisiä intressejä omaavat toimijat muodostavat voimakkaan klikin, joka saavuttaa sellaisen aseman, että se kykenee vaikuttavuutensa ansiosta sitomaan omiin pyrkimyksiinsä jopa ne tahot, joiden tehtävä olisi valvoa ja kritisoida kyseisiä toimijoita ja koko toimialaa.

Koronavirukseen liittyvät käytännöt ja narratiivit – etenkin nyt, vuonna 2021 ovat tuoneet tämän tosiasian yhä useamman pohdittavaksi. Hyvä esimerkki voidaan ottaa Yhdysvalloista. Valtavirta- narratiivin kovasti odottamat koronarokotteet on laskettu liikkeelle Yhdysvaltain ruoka- ja lääkeviraston FDA:n poikkeus-/hätäluvalla. Poikkeuslupa mahdollistaa nopeammin ja suppeammin testatun lääkkeen ottamisen käyttöön hätätilanteessa – samalla tämän poikkeusluvan myöntämisen ehtona on kuitenkin se, että mitään vaihtoehtoista ja turvalliseksi todettua hoitoa ei ole saatavilla. Tätä taustaa vasten on vähintäänkin kiusallista ajatella, millaisella kiivaudella esimerkiksi usean lääkärin vuoden 2020 keväällä ajama hydroksiiniklorokiinin käyttö koronan hoitoon ennalta ehkäisevänä ja varhaisen asteen lääkityksenä pyrittiin politisoimaan ja demonisoimaan. Lääketieteellinen julkaisu Lancet jopa julkaisi aiheesta kirjoituksen, joka varoitti hydroksiklorokiinin hengenvaarallisuudesta ja jonka joutui sittemmin myös poisvetämään (lääkettä on käytetty malariaa vastaan jo yli puoli vuosisataa ja se tunnetaan hyvin). Kiusallisuutta lisää vielä se, että nyt, toukokuussa 2021 esim. Intia käyttää kyseistä lääkettä taltuttaakseen nousuun lähteneen tartuntakierteen. Voidaan kysyä, että olisiko hydroksiklorokiinin julkinen hyväksyminen toimivaksi hoitokeinoksi estänyt FDA:ta myöntämästä poikkeuslupaa ja siten rokotteiden käyttöönotto olisi vähintäänkin viivästynyt, koska testausvaiheet olisi jouduttu loppuun viemään normaalikaavan mukaan. Mitä muita vaikutuksia tällä olisi ollut? Toivottavasti asiaan saadaan vielä suurempaa selvyyttä ajan kuluessa.

On helppoa ymmärtää, että voitonteko toimivan lääkkeen avulla on osa nykyistä järjestelmää ja toistaiseksi tosiasia. Kestämättömäksi tilanne käy kuitenkin siinä vaiheessa, jos potilaille halvempia ja turvallisia lääkkeitä marginalisoidaan tai jopa pimitetään (toinen esimerkki tästä on ivermektiini), jotteivät ne uhkaisi parempaa katetta tarjoavia uudempia ja kalliimpia lääkkeitä, joiden patentti on yhä voimassa. Kyseessä ei tässä tapauksessa ole kuitenkaan salaliitto. Ei silloin, kun ongelman osat ja syy- seuraussuhteet ovat verrattain avoimesti nähtävissä. Monet näkevät ongelmana sen, että esimerkiksi merkittävillä terveysviranomaisilla saattaa olla ilmeinen taloudellinen etu tietyn ajaa tiettyä toiminta- ja lääkityslinjaa, esimerkiksi osaomistamansa rokotepatentin takia (vrt. Yhdysvaltain hallinnon koronanyrkkiä johtava, kansallisen allergia – ja tartuntatauti- instituutin (*täsmennetty) 15.6.2021) (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID) johtaja Anthony Fauci. (Faucin tapauksessa hänen Freedom of Information Actin [FOIA] perusteella vastikään julkaistut sähköpostinsa ovat nakertaneet kansalaisten uskoa terveysviranomaisten tarkoitusperiin; artikkeli aiheesta).

***

Anthony Fauci

***

Luottamusta ei myöskään herätä se seikka, että rokotevalmistajat on käytännössä jo etukäteen vapautettu vahinkovastuusta. Alla esimerkki yhtiön julkisuuteen vuotaneesta rokotemyyntisopimuksesta Dominikaanisen tasavallan kanssa:

”Dominican Republic will have to pay any legal costs and awards should they occur and cannot cap any damages it might spend on Pfizer’s behalf, declaring the Dominican government will:

… indemnify, defend, and hold harmless Pfizer, its partner BioNTech and its affiliates from legal cases and costs arising out of, relating to, or resulting from the Vaccine, including but not limited to any stage of design, development, investigation, formulation, testing, clinical testing, manufacture, labeling, packaging, transport, storage, distribution, marketing, promotion, sale, purchase, licensing, donation, dispensing, prescribing, administration, provision, or use of the vaccine.”

Pfizerin vuotaneesta sopimuksesta Dominikaanisen tasavallan kanssa

Lähde

*

Monissa maissa on kyllä rokotehaittarahastoja ja -kassoja, mutta avainseikka on se, että rokotteen valmistajat eivät itse ole korvausvelvollisia. Vielä räikeämmältä asia näyttäisi, mikäli mahdollisten rokotehaittakorvausten korvaukset (tai vakuutuskustannukset) maksettaisiin suoraan kansalaisilta kerätyistä verovaroista – edes osittain. Tilanne, jossa rokotevalmistajalla ei ole varsinaista insentiiviä (tai pelotetta) varmistaa, että markkinoille laskettava tuote on mahdollisimman turvallinen, on äärimmäisen huolestuttava. Ajatusketju tästä aukeaa ehkä neutraalimmalla tavalla, jos asettaa yhtälöön rokotevalmistajien ja rokoteturvallisuuden tilalle autovalmistajat ja ajoneuvoturvallisuuden (hat tip: Kirsi Kautiainen ;)).

Alla vielä näitä relevantteja kysymyksiä →

  • rokotetuottajien (jo etukäteen myönnetty) suoja vahingonkorvausvastuista?
  • rokotteiden ennenkuulumattoman nopea kehittäminen, eläinkokeiden “pikakelaus” ja rokotteiden valtuuttaminen vain poikkeusluvin?
  • kokeellisen lääketieteellisen tuotteen “testaamiseen” painostettujen (pakotettujen?) ihmisten oikeusturva?
  • eturistiriidat lääketieteellisten auktoriteettien osalta suhteessa intressiryhmiin, jotka hyötyvät rokotteista? (esim. Yhdysvalloissa tartuntatautien virasto CDC on osaomistajana rokoteyhtiöissä, WHO? THL? CDC niinikään saa laajaa yksityistä rahoitusta säätiönsä kautta)
  • rokotekriittisen sisällön sensuroiminen ja demonisointi mediassa ja sosiaalisessa mediassa (eturistiriidat; toimijat joilla omistusta sekä mediassa että lääketeollisuudessa, median rahoitustahot?)
  • rokotehaittarekistereiden salattuus/ hankala saatavuus? – rokotehaittojen marginalisointi ja omissio uutisoinnissa (eturistiriidat yllä)?

(täällä poliittisesta painotuksesta huolimatta hyvä, lähteistetty koonta mm. eri rokotteiden vaikutusmekanismista, rokotteiden hätä-/ poikkeusmyyntiluvasta Yhdysvaltojen kontekstissa jne. https://defendingtherepublic.org/covid/ – lisätty 12.6.2021)

Tässä kontekstissa ote myöhemmästä osasta kirjatiivistelmää:

”Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että allopaattisen, modernin lääketieteen nousu valta- asemaan ei tapahtunut niinkään vain sen tarjoamien uusien ja toimivien hoitojen ansiosta vaan suurelta osin sen takia, että sen onnistui valjastaa asialleen tarvittavat poliittiset ja taloudelliset voimat. Brown kirjoittaakin:

”In reality the number of effective medical therapies had not increased significantly in the first few years of this (20th) century, the period when sectarianism declined in medicine. Rather the campaign to win acceptance for scientific medicine struck a responsive cultural chord among the new technical and managerial groups associated with industrial capitalism and with media they controlled. The campaign established a poular belief in the broad effectiveness of scientific medicine and, together with political action by elite medical reformers, undermined the medical sects that competed with regular profession.”

Nyt kesäkuussa 2021, ja etenkin kyseisen lainauksen kontekstissa, koronaepidemian jo muokattua tuntemaamme maailmanjärjestystä aika lailla hyvin lyhyessä ajassa, tämän yli vuosisata sitten sementoituneen järjestelmän logiikka voidaan nähdä yhä toiminnassa. Median avulla ihmiset ja suurin osa maailmasta on saatu odottamaan ennen näkemättömän nopeasti kehitettyä rokotetta kuin kuuta nousevaa. Rokote markkinoitiin jo etukäteen asiana joka mahdollistaa ”paluu normaaliin”. Tosiasiassa sen antama todellinen suoja jää toistaiseksi vielä nähtäväksi, koska testausaika on ollut niin lyhyt. Kuvaavaa on myös se, etteivät valmistajatkaan voi taata rokotteen ottavan olevan suojassa tartunnalta saati sitten suojatun niin, ettei tartuttaisi muita. Mm. THL:n sivuilla vakuutellaan rokotteiden olevan tehokkaita, mutta kuitenkin todetaan:

"Koronarokotus ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Siksi on tärkeää, että myös rokotteen saaneet huolehtivat turvaväleistä, käyttävät maskia, pesevät käsiä ja noudattavat muita ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi."

ja

"Rokotteiden tehosta muuntuneita viruksia vastaan tarvitaan vielä lisää tutkimustietoa"

Rokotteen keskeneräisyys käy ilmi myös tästä Reutersin ”fact checkistä” tammikuulta 2021:

Scientists do not yet know whether COVID-19 vaccinations will reduce transmission because this was not tested in the trials (herehere). Instead, they found candidate vaccines were able to prevent symptomatic and severe effects of COVID-19 (here), meaning future research would need to take this further (here). For instance, it would need to look deeper into how the vaccine works in the body – whether it prevents an individual getting infected altogether, or whether it simply stops a person becoming sick. With the latter, this could mean the virus continues to replicate in the nose and throat, and is still able to spread (here).

Nämä ”pienellä präntätyt” fakta- pätkät luovat tietynlaista kontrastia sille narratiiville, jota valtavirtamedia ensisijaisesti tuottaa. Eritoten nämä kysymykset kärjistyvät siinä vaiheessa kun näitä kokeellisia rokotteita aletaan puskea lapsille. Mrna- rokoteteknologian kaikkia pitkäaikaisia (ja) kerrannaisvaikutuksia kun ei voida vielä mitenkään tietää. Myös tilastojen, diagnosointi- käytäntöjen ja testaamisen muutosten suhteen on syytä olla tarkkana. Suzanne Humphries kuvaa kirjassaan Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History, kuinka juuri ensimmäisten polio- rokotteiden tullessa markkinoille 1900- luvulla, taudin kansallisia diagnosointiohjeita muutettiin tiukempaan suuntaan – tämä taas vähensi diagnooseja, mikä puolestaan helpotti promoamaan uutta rokotetta ja sen tehoa. Samanlaista liikehdintää oli havaittavissa viime talvena, kun maailman terveysjärjestö WHO lopulta tammikuussa antoi yleisen ohjeistuksen PCR- testien syklimäärän tarkistamisesta asia oli herättänyt keskustelua jo aiemmin. Useat asiantuntijat – mm. PCR- testin kehittäjä, vuoden 2019 lopulla kuollut Kary Mullins olivat kyseenalaistaneet testin sopivuutta tartunnan toteamisessa. Monet näistä olivat myös tuoneet julki huolta siitä, että kun kyseistä testiä ajetaan liian suurella syklimäärällä (monistuskerroilla), on se taipuvainen antamaan vääriä positiivisia tuloksia (linkki tässä blogissa PCR- testistä julkaistuun artikkeliin). Tämän valossa oli odotettavissa, että jos PCR testien sykliä laskettaisiin yleisesti, aiheuttaisi se mitä luultavimmin todettujen virustapausten suurimittaisen laskun. Tämä kaikki tietenkin tapahtui samoihin aikoihin, kun rokotteet tulivat jakeluun.

**

Lisätty 8.8.2021: Yhdysvalloissa FDA ilmoitti hiljattain kiirehtivänsä prosessia, jossa mm. Pfizerin koronarokotteelle saataisiin täysi myyntilupa tällä hetkellä voimassa olevan hätämyyntiluvan sijasta:

https://www.theepochtimes.com/fda-all-hands-on-deck-to-get-covid-19-vaccines-fully-approved_3929836.html

Tämän myötä Yhdysvaltojen ”korona- tsaari”, tri. Anthony Fauci ilmoitti hyvin nopeasti, että kunhan täysi valtuutus saadaan, mahdollistaa se ”rokote- pakottamista” (mandatory vaccination; mandated vaccinations) suuremmassa mittakaavassa. *[ei siis pakkorokotukset = forced vaccination – vielä]

Toisaalta asian tiimoilta on myös vetämässä virallinen vetoomus täyden myyntiluvan pidättämisestä toistaiseksi. Sen oli tehnyt ryhmä lääkäreitä ja siitä uutisoitiin kesäkuussa. Vetoomukseen tehtiin juuri lisäys, missä toisen vastaavanlaisen ryhmittymän perustelut lisättiin siihen. Vetoomus esittää lähinnä, että täyden myyntiluvan myöntäminen on väärin tilanteessa, jossa riittävää rokoteturvallisuus- dataa ei vielä ole. Nämä asiantuntijat vetoavat siihen, että rokotteiden haittoja vs. hyötyjä ei voida vielä oikeasti punnita ja siihen, että pitkän aikavälin kokeiden puuttuessa riskit näin suuren mittakaavan rokotuskampanjassa ovat huomattavat.

**

(kirjatiivistelmään)

**

Aiheeseen liittyviä linkkejä ja PÄIVITYKSIÄ:

suomenkieliset/ tekstitetyt:

*) 12.6.2021: Tri Peter McCulloughin suomennettu haastattelu (osa haastattelusta) koronasta ja rokotteista 12.6.2021 artikkeliin

*) 16.6.2021: Ensimmäisten joukossa menestyksekkäästi HCQ:ta käyttäneen tohtori Vladimir Zelenkon haastattelu (suomenkielinen tekstitys)

*) Tiesitkö tämän koronarokotteista?koronarealistit.com

*) lisätty 29.6.21; Elina Hytönen rokotehaittaraportoinnista yms.BLOGI

*) lisätty 29.6.21; ”COVID-19: KORONAROKOTE TULI” (kattava puheenvuoro koronarokotteista – julk. 27.1.21) – Elina hytösen blogi

*) Päivi Ketolaisen blogi- kirjoitus uudesta, suomalaisesta rokote- aiheisesta kirjasta ”Piikki”: – ”Media arkailee pää pensaassa” (lisätty 12.7.2021)

*) Yksi informatiivisimmista haastatteluista Cövidin taustaan liittyen patenttihistorian ja -oikeuden näkökulmasta. Lakimies Rainer Fuellmich haastattelee patenttiasiantuntija David Martinia: A manufactured illusion. Dr David Martin with Reiner Fuellmich 9/7/21 (lisätty 13.7.2021) (tässä versio myös suomennettuna)

*) Terveystaloustieteiden tohtori Kirsi Kautiainen vetoaa vanhempiin: älkää ikinä antako piikittää lapsianne tällä kokeellisella teknologiainjektiolla – pelastetaanlapset.fi (lisätty 21.7.2021)

*) Laaja suomenkielinen artikkeli Pfizerin vaillinaisista lääketurvallisuuskokeista sekä uusista huolestuttavista näkymistä rokoteturvallisuuden suhteen, kirjoitettu 1.7.2021: Me teimme suuren virheen – Elina Hytösen blogi (lisätty 29.7.2021)

*) Suomeksi tekstitetty paneelikeskustelu koronalääkityksestä ja apteekeista Yhdysvalloissa: White Coat Summit 2021 – video (lisätty 5.8.2021)

*) Paulus Kaipaisen oivaltava puheenvuoro kiristyviä korona- toimenpiteitä (ja median roolia niissä) koskien: Helsingin Sanomat – terveystotalitarismin himokas airut – artikkeli (lisätty 8.8.2021)

*) tri. Dan Stock, immunologian asiantuntija kertoo, kuinka CDC ja NIH ohittavat oikean tieteen: Dr. Dan Stock addressing the Mt. Vernon School Board in Indiana over the futility of mask mandates and Covid-19 protocols in most school. – suomeksi tekstitetty video (lisätty 10.8.2021)

*) Kannattaako 12-15-vuotiaan ottaa koronarokote? – Rapsodia.fi: – video (lisätty 13.8.2021)

*) TRI RYAN COLE – C19- ROKOTTEET JA IMMUUNIJÄRJESTELMÄN HEIKENTYMINEN (SUOM.): – video (lisätty 15.8.2021)

*) KANADALAINEN PATOLOGI ROGER HODKINSON – VALHEEN PANDEMIA (SUOM.): – video (16.8.2021)

*) Medscape – otteita hoitoalan ammattilaisten foorumilta k- rokotteisiin liittyen: – artikkeli (lisätty 19.8.2021)

*) Ranskalaisen virologin ja ranskan rokoteryhmää johtaneen Christian Perronnen haastattelu: ”Rokotteilla luotiin riskiryhmä” (Avoin Media kääntänyt): – artikkeli (lisätty 20.8.2021)

*) ”Sain alla olevan vieraskirjoituksen tuttavaltani. Hänellä on korkein mahdollinen alan koulutus ja yli 30 vuoden kokemus lääketeollisuudessa työskentelemisestä ja lääketieteellisestä tutkimustyöstä. Nykyisessä sensuurin ja totalitarismin ajassa hän haluaa pysyä anonyyminä.” (Ossi Tiihonen) – ”KORRUPTIOPANDEMIA– artikkeli (lisätty 22.8.2021)

*) Leena Fredriksson – Mitä Kouluissa Tapahtuu? Oppilaan Ohjaajan Näkökulma (Mikko Kemppe/ Tokentube): – video (22.8.2021)

*) Terveys ja yhteiskunnallinen osallistuminen maksullisena premium- palveluna? – ROKOTETUSTA TAKAISIN ROKOTTAMATTOMAKSI: KUINKA IHMISET HERÄÄVÄT: – video (suom.tekst.) (lisätty 27.8.2021)

*) Haluatko tietää, mitä hallitukset ovat sopineet rokotevalmistajien kanssa? – artikkeli (lisätty 11.9.2021)

*) Hoito-ohjeet koronarokotehaittoihin sensuroitiin – mihin maailma on menossa? – artikkeli (lisätty 11.9.2021)

***

englanninkieliset:

*) 16.6.2021: Fox 26- kanavalta lähteneen uutisankkuri Ivory Heckerin paljastukset kanavan sisältä liittyvät myös rokotteiden mainontaan uutisoinnin avulla: haastattelu Project Veritaksen sivustolla

*) How the CDC is manipulating data to prop-up “vaccine effectiveness”Off Guardian

*) Tri Robert Malonen essee ”Bioethics of Experimental COVID Vaccine Deployment under EUA: It’s time we stop and look at what’s going down”Trial Site News (lisätty 3.7.2021)

*) mRna- rokotteen keksijä Tri Robert Malone vaihtoehtoisten cövid- hoitojen marginalisoinnista (mRNA Vaccine Inventor Dr. Robert Malone explains how political influence has affected the acceptance of alternative treatments for COVID-19): videoklippi 12min – American Thought Leaders (lisätty 8.7.2021)

*) mRNA- rokotteen keksijä tri Robert Malone ottaa huolestuneena kantaa ilmiöön, jossa pahimmat tautipiikit ovat osuneet suurimman rokotuskattavuuden maihin – ZeroHedge (lisätty 19.7.2021)

*) Big Tech sensuroi rokoteturvallisuuteen liittyviä avainfaktoja – Sharyl Atkisson’s podcast/ article in The Defender (lisätty 19.7.2021)

*) Rockefeller- säätiö lahjoittaa 13,5 milj. dollaria taisteluun ”lääketieteellistä disinformaatiota vastaan” – säätiön oma tiedote sekä aihetta sivuava uutinen – Washington Examiner (lisätty 19.7.2021) (olennainen, etenkin kontekstissa ylläolevaan Sharyl Atkissonin puheenvuoroon!)

*) Haastattelu Yhdysvalloissa c- rokotuksia vastaan nostettuun oikeusjuttuun liittyen – Activist Post/ Spiro interviews Attorney Ana Garner who is a member of the legal team that recently filed a lawsuit against the Secretary of the Department of Health and Human Services (HHS) – Video (lisätty 23.7.2021)

*) mRna- rokoteteknologian kehittäjä tri. Robert Malone on huolissaan näkyvästä kehityssuunnasta ja ADE:n (Antibody-Dependent Enhancement – vasta-aineista riippuvainen parannus) riskistä rokotettujen suhteen – ensimmäinen osa || toinen osa (lisätty 28.7.2021)

*) Artikkeli 18.5.2021 ranskalaisen virologin ja Nobel- voittajan Luc Montagnierin aiemmin keväällä 2021 antamasta haastattelusta, jossa hän varoittaa rokottamisen pandemian keskellä luovan variantteja (*vastoin paljon levitettyä väärää väitettä, hän ei sanonut mitään rokotettujen riskistä kuolla 2 vuoden sisällä) – Artikkeli (lisätty 28.7.2021)

*) Toinen Luc Montagnierin näkemyksiä käsittelevä artikkeli: Nobel Prize Winner Warns Vaccines Facilitate Development of Deadlier COVID Variants, Urges Public to Reject Jabs – artikkeli (lisätty 29.7.2021)

*) Ote Luc Montagnierin videoidusta haastattelusta: Nobel Prize Winner Professor Luc Montagnier Says Vaccine Is Creating Variants – video (lisätty 19.8.2021)

*) Artikkeli vuotaneesta Pfizerin rokotemyyntisopimuspohjasta: Pfizer: Demanding Ransom for Vaccine Contracts – artikkeli (lisätty 29.7.2021)

*) Leaked agreement: Buyers of Pfizer’s vaccine commit themselves to breaking the law: – bloggaus (lisätty 9.9.2021)

*) American Frontline Doctors -järjestön yksivuotis- juhlakonferenssi 27.7.2021 – asiantuntevaa päivitystä tämän hetken korona- ja rokotetilanteesta: WHITE COAT SUMMIT: The One Year Anniversary – video (lisätty 29.7.2021)

*) Vuotaneen, *oletetun* Pfizerin rokotemyyntisopimuksen tarkastelua eräässä twiittiketjussa: – ketju (lisätty 31.7.2021)

*) FDA kiirehtii täyttä valtuutusta koronarokotteille: FDA ‘All-Hands-on-Deck’ to Get COVID-19 Vaccines Fully Approved – Health experts say a wave of mandate more likely after FDA grants full approval – artikkeli (lisätty 7.8.2021)

*) ‘The Mandates Are Coming’: Fauci Says Full FDA Approval Will Inspire A Flood Of Vaccine Requirements: – artikkeli (lisätty 8.8.2021)

*) Vetoomuksista täyden myyntiluvan pidättämisestä toistaiseksi: – artikkeli 1 | – artikkeli 2 (lisätty 8.8.2021)

*) Poikkeuksellinen rokotehaittailmoitusten määrä Yhdysvalloissa: We’ve Never Seen Vaccine Injuries on This Scale — Why Are Regulatory Agencies Hiding COVID Vaccine Safety Signals? – artikkeli (lisätty 17.8.2021)

*) Pfizerin täyden käyttöluvan vahvistamista kiirehditään: Covid-19: FDA set to grant full approval to Pfizer vaccine without public discussion of data – artikkeli (lisätty 21.8.2021)

*) Kansanmurhaa käsittelevästä kantelusta kansainväliseen rikostuomioistuimeen (ICC:en) Haagiin – Lawyers worldwide submit new evidence to International Criminal Court alleging World Leaders & Scientific Advisors have used Covid-19 & the Injections to commit Genocide and Crimes against Humanity: – artikkeli | – lehdistötiedote (lisätty 22.8.2021)

*) UK Lawyers Serve Notices of Liability on COVID Vaccinators Who Administer Shots Without Obtaining Full Informed Consent – artikkeli | – video (lisätty 22.8.2021)

*) Lasten rokottamiseen liittyen: COVID-19: Bermuda Freedom Alliance ‘Concerned About The Push To Inoculate Our Children’: – artikkeli (lisätty 23.8.2021)

*) Artikkeli Nobel- voittaja, virologi Luc Montagnierin kannanotoista sekä ADE:stä – Nobel Laureate Warns: COVID Vaccine is Creating Variants– artikkeli (lisätty 24.8.2021)

*) American Conversations with Vaccine Injured Episode 1 – Interview with Dr. Danice Hertz – haastattelu (lisätty 24.8.2021)

*) FDA, Pfizer/ BioNTech ja täysi käyttölupa kysymyksiä – Lacking Advisory Committee, FDA Approves Pfizer Jab: – artikkeli (25.8.2021)

*) Ranskalainen Raymond Poincarén sairaalan lääketieteellisen laitoksen johtaja ja entinen kansallisen rokotustoiminnan johtaja Christian Perronne kritisoi k- rokotus- kampanjoita – France’s long-time vaccine policy chief: Covid policy is ”completely stupid” and ”unethical” – video (lisätty 25.8.2021)

*) Civil Liberties Group: Approval of Pfizer Covid Vaccine ‘Irresponsible and Deadly’: – artikkeli (lisätty 25.8.2021)

*) ”The Defender” tuo esille, kuinka FDA:n ”täysvaltuutuksen” varjolla yritetään oikeuttaa rokotemandaatit, mutta samalla säilyttää syytesuoja: 2 Things Mainstream Media Didn’t Tell You About FDA’s Approval of Pfizer Vaccine – artikkeli (lisätty 25.8.2021)

*) Linkkilistaa asiantuntijoista, jotka haastavat valtavirran narratiivia: Bernie Insel/ Telegram: – linkki Telegramiin (lisätty 26.8.2021)

*) Lakimiehen kommentääriä FDA:n myöntämästä täydestä myyntiluvasta Pfizerille – The Suspicious FDA ”approval” of the Pfizer Vaccine – artikkeli (lisätty 26.8.2021)

*) Pfizer vaccine destroys T cells, weakens the immune system – study: – artikkeli (lisätty 27.8.2021)

*) ’This Ends The Debate’ – Israeli Study Shows Natural Immunity 13x More Effective Than Vaccines At Stopping Delta: – artikkeli (lisätty 27.8.2021)

*) Chairman of Tokyo Metropolitan Medical Association Declares During Surge, Time for Ivermectin is Now: – artikkeli (lisätty 27.8.2021)

*) Statistical Fraud in The FDA Vaccine Approval Process? – artikkeli (lisätty 29.8.2021)

*) Nopea läpileikkaus Yhdysvaltain VAERS- rokotehaittatietokannan tämänhetkisistä tilastoista: Dr James Neuenschwander: Vaccine Is Killing People And Does Not Stop The Spread – video (lisätty 29.8.2021)

*) Two Top Virologists’ Frightening Warnings About COVID Injections: Ignored by Government and Big Media – artikkeli (30.8.2021)

*) Israel is reporting the highest coronavirus infection rate in the world, showing that neither vaccine mandates nor “vaccine passports” are suitable means to limit or end the pandemic: – artikkeli (lisätty 11.9.2021)

*) The Federation of State Medical Boards (FSMB), which supports its member state medical licensing boards, has recently issued a statement saying that providing misinformation about the COVID-19 vaccine contradicts physicians’ ethical and professional responsibilities, and therefore may subject a physician to disciplinary actions, including suspension or revocation of their medical licenseJOINT STATEMENT FROM THE AMERICAN BOARD OF FAMILY MEDICINE, AMERICAN BOARD OF INTERNAL MEDICINE, AND AMERICAN BOARD OF PEDIATRICS ON DISSEMINATION OF MISINFORMATION BY BOARD CERTIFIED PHYSICIANS ABOUT COVID-19: – lausunto (lisätty 11.9.2021)

*) REVEALED: 26 out of the 27 Lancet scientists who trashed theory that Covid leaked from a Chinese lab have links to Wuhan researchers: – artikkeli (lis. 12.9.2021)

Daily Mail

*) Citation: Classen B. US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, “All Cause Severe Morbidity”. Trends Int Med. 2021; 1(1): 1-6. – US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on
Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint,
“All Cause Severe Morbidity”
: – tutkimustiivistelmä (lisätty 13.9.2021)

*) More than 100 Ontario youth sent to hospital for vaccine-related heart problems: Report – artikkeli (lisätty 14.9.2021)

*) Scientist Alleges Deception in NIH’s Non-Recommendation of Ivermectin – artikkeli (lisätty 14.9.2021)

*) Geert Vanden Bossche (DVM, PhD): These are the key points one has to understand to be able to capture the never-ending discussion on whether or not mass vaccination campaigns workThe Last Post – Who’s wrong, who’s right? – artikkeli (lisätty 14.9.2021)

*) The Truth Behind the Insane Vaccine Push is Hidden in Pfizer’s Leaked Government Contracts – artikkeli (lisätty 17.9.2021)

*) In spite of high vaccination numbers, Israel sees ’record’ COVID wave – artikkeli (lisätty 19.9.2021)

*) Medical Academics Are Speaking Out Against Fauci And The Biden Administration – video (lisätty 19.9.2021)

*) Fully Vaxxed Teenage Boys More Likely To Have Vaccine Induced Heart Problems Than Be Hospitalized for COVID – artikkeli (lisätty 19.9.2021)

*) Why Does No One Ever Talk About Sweden Anymore? – A look into a very confusing development – artikkeli (lisätty 19.9.2021)

3 vastausta artikkeliin “Lääketeollisen kompleksin varjo (osa 1)

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s