Yhdysvaltain presidentinvaalit 2020 – vaalivilpistä ja ratkaisumalleista

Yhdysvaltain presidentinvaalit, jotka käytiin 3. marraskuuta 2020 tulevat olemaan monella tavalla merkitykselliset – eikä pelkästään poliittisesti. Jo aiemmin oli selvää, että vaalien tulos tulee vaikuttamaan radikaalisti Yhdysvaltain omaan suuntaan jatkossa, etenkin siksi, että vastakkain olevien ehdokkaiden edustamat näkemykset eroavat toisistaan niin paljon. Yhdysvaltain suuntautumisella puolestaan on luonnollisesti automaattinen vaikutus maailmanpolitiikkaan. Uskon, että tämänkertainen vaaliprosessi saattaa kuitenkin myös lopulta tuoda suuren yleisön tietoon asioita, joiden julkitulemisella tulee olemaan ratkaisevia ja kauaskantoisia seurauksia globaalisti, niin tulevaisuutta kuin menneisyyden tulkintaakin ajatellen.

Tämän hetken tilanne

Tätä kirjoitettaessa 16.12. tilanne vaalien suhteen on kaksijakoinen – ellei jopa kaoottinen. Vaalien suhteen on olemassa käytännössä jo kaksi todellisuutta. Toista niistä edustavat demokraattivetoinen valtaeliitti ja sen taskussa oleva valtamedia (yksi esimerkki: CNN via HS), jotka haluavat esittää Bidenin voittaneen vaalit kiistattomasti. Tämä mielikuvatehtailu lähti käyntiin jo vaaliyönä, kun tietyt mediat esittivät Bidenin voiton olevan jo selvän, vaikka laskenta oli vielä aluillaan useissa tärkeissä osavaltioissa. Toisella puolella taas ovat Trumpin leiri sekä iso osa republikaaneista, jotka ovat tuoneet esille massiivisen määrän todistusaineistoa tapahtuneesta massiivisesta ja suunnitelmallisesta vaalivilpistä. Nämä epäilykset esitettiin niin ikään ensi kertaa jo vaaliyön tapahtumien keskellä. 

***

Tässä vaiheessa täytyy todeta, että on tunnettava karkeasti presidentinvaalien juridinen prosessi, jotta uutisointia vaaleista voisi edes arvioida. Ja kyllä – olen samaa mieltä; pala on aika suolainen. Alla kuitenkin on kääntämäni karkea juoksutus prosessin kulusta päivämääriin sidottuna. Artikkeli on Kiro7- uutiskanavan koostama ja sen lähteinä on käytetty Yhdysvaltain perustuslakia, kongressin tutkimuspalvelua sekä Yhdysvaltain kansallisarkistoa.

Kääntämäni kooste:

Yhdysvaltain presidentinvaaliprosessi ja sen tärkeät päivämäärät: marraskuu 2020 – tammikuu 2021

tai

https://threadreaderapp.com/thread/1327991061948600320.html

****

Tällä hetkellä tilanne on se, että vaikka maanantaina 14.12. kaikki osavaltiot olivatkin sertifioineet äänensä, on äänestyksen lainmukaisuus (ja joissain tapauksissa myös äänten sertifiointi) yhä kiistanalainen monissa osavaltioissa. Korkeimmassa oikeudessa on ollut – ja sinne on menossa useita haasteita asiaan liittyen. Ylin oikeus yrittänee viimeiseen asti pitäytyä olemasta vaalitulokseen vaikuttava instanssi, jottei se loisi kauaskantoista ja helposti kitkaa aiheuttavaa ennakkotapausta tulevaisuuden vaaleja ajatellen. Saattaa kuitenkin olla, ettei se voi kokonaan eristäytyä asiassa loppuun saakka – etenkin, jos sen eteen tuotavat haasteet vaalivilpistä pakottavat sen kyseenalaistamaan vaalien lainmukaisuuden osittain tai kokonaan massiivisen todistusaineiston myötä.

Tämä kaikki on johtanut Yhdysvallat historiallisesti harvinaiseen – muttei ainutlaatuiseen tilanteeseen, jossa seitsemän osavaltiota on lähettänyt valitsijain kokoukseen (Electoral College) niin sanotut kiistelevät valitsijat (duelling electors). Tilanteen ollessa näin poikkeuksellinen ja vaalituloksen kiistanalainen, vaaliprosessiin perinteisesti liitetyt päivämäärät etenkin nyt, joulukuussa, ovat joutuneet toisarvoiseen asemaan. Viimeisenä totuutena prosessissa seisova perustuslaki määrittää ainoaksi sitovaksi päivämääräksi tammikuun 20. päivän, jolloin presidentti tulee vannomaan virkavalansa. Muut päivämäärät on aikojen kuluessa lisätty prosessiin ymmärtääkseni liitovaltion asetuksilla tms. Seuraava tärkeä päivämäärä on silti 6.1.2021 (mikäli oikeusjutut eivät tuo ratkaisevia mullistuksia), jolloin valitsijoiden äänet lasketaan Capitolilla kongressin ja senaatin yhteisessä istunnossa. Samalla myös päätetään mainittujen ”kiistelevien valitsijoiden” kohtalo. Tässä prosessissa senaatin presidenttinä toimivalla varapresidentti Mike Pencellä on ratkaiseva rooli.

Alla olevat pari linkkiä tarjoavat syvemmän sukelluksen kiistanalaisen presidentinvaalin konseptiin.

Preparing for a Disputed Presidential Election: An Exercise in Election Risk Assessment and Management”

(Edward B. Foley)

https://www.luc.edu/media/lucedu/law/students/publications/llj/pdfs/vol-51/issue-2/7_Foley%20(309-362).pdf

The President’s Constitutional Plan:

It involves two steps, or two fronts: First the Courts, then the House.”

(@Maximus_4EVR)

https://threadreaderapp.com/thread/1327399292923875328.html

Vain harvat mediat ovat kyenneet/ halunneet seurata prosessia objektiivisesti – todellista uutisointia asiasta kuitenkin löytyy. Esimerkkinä Epoch Times, jolla on eräs kattavimmista ja selkeimmin jäsennetyistä aiheeseen liittyvistä artikkelikokoelmista sivuillaan. Alla oleva kartta kuvaa vaalien tilannetta 15.12. mennessä.

Avaintermi on juuri tuo ”Contested Election”. Kartasta voi nähdä, että juridisesti kiistetyt vaalitulokset menevät melko lailla yksiin ”kiistelevät valitsijat” lähettäneiden osavaltioiden kanssa. Samoten moni näistä osavaltioista lukeutuu myös niin sanottuihin vaa’ankieliosavaltioihin (battleground states).

”Perusteettomat” väitteet vaalivilpistä?

Jo vaaliyönä nähtiin kummallisia yhteensattumia, tilastollisia ainutlaatuisuuksia ja äkillisiä muutoksia, joiden myötävaikutuksella vaalien tilanne ulkoisesti vaikutti kääntyvän historiallisessa johdossa olleelta Trumpilta Joe Bidenille. Vaaliyönä ääntenlaskenta keskeytettiin yhtäaikaisesti viidessä vaa’ankieliosavaltiossa, joiden tulos tulisi olemaan vaalin kannalta ratkaiseva. Kun ääntenlaskua tuntien kuluttua jatkettiin, nähtiin tuloksissa tilastollisia ennakkotapauksia täysin uhmaava ja äkkinäinen juuri riittävä piikki Bidenin hyväksi. Vaaliyön jälkeen aineistoa vaalivilpistä on kertynyt päivittäin, mutta tämä kertymä ei ole suuren yleisön tietoisuudessa, koska valtamedia on järjestelmällisesti jättänyt uutisoimatta siitä tai vaihtoehtoisesti uutisoinut ilmenneistä vilppiepäilyistä ”perusteettomina”. Trumpin oman lakimiestiimin juristin yhteenveto tilanteesta olikin kuvaava. Hänen totesi, että uutiskanavat uutisoivat vaalivilppiepäilyjen olevan perusteettomia ja että todisteita ei ole, mutta sitten kun tiimi haluaisi päästä uutisiin kertomaan todisteista, se ei onnistu.

Presidentin lakimiehet ovat kuitenkin onnistuneet tuomaan vaaleissa ilmenneitä epäjohdonmukaisuuksia yleisön tietoisuuteen valtamedian ohitse. Tässä merkittävässä roolissa ovat olleet vaihtoehtomediat. Yksittäisten henkilöitten lisäksi kuulemisista uutisoivat esim. Newsmax, OANN ja RSBN, jotka ovat tämän myötä kovasti haastaneet Fox News- kanavaa. Lisäksi erilaiset blogit ja itsenäisten kirjoittajien sivustot ovat taltioineet näitä käänteitä. Merkittäviä kuulemisia on järjestetty mm. Pennsylvanian, Arizonan, Georgian ja Michiganin lainsäätäjien edessä.

Samoten Trumpia edustavat juristit Rudolph Giuliani ja Jenna Ellis sekä erillisenä äänestäjiä edustava Sidney Powell ovat käsitelleet aineistoa sekä omissa SOME- kanavissaan että erinäisissä haastatteluissa.

Rudy Giuliani ja Jenna Ellis Arizonan kuulemisessa

via Right Side Broadcasting Network

Vaalivilpin muodot

Jaan tässä vaalivilppi- aineiston käytännössä karkeasti kahteen eri kategoriaan. Ensimmäisenä on niin sanottu ”perinteinen” manuaalinen vilppi, joka vaatii organisoitua käytännön joukkotoimintaa ääntenlaskennan ja kokoamisen yhteydessä. Tätä pyritään näyttämään toteen valaehtoisilla todistajanlausunnoilla, kuvamateriaalilla, tilastoanalyyseillä, äänten auditoinnilla jne. Toinen kategoria on digitaalinen, vaalikonejärjestelmään perustuva vaalivilppi, joka pyritään todistamaan etenkin kyberturvallisuuden piiriin kuuluvien keinojen avulla. Jälkimmäisellä – mikäli se voidaan todistaa oikeudessa – saattaa olla myös laajemmalle kantavia kerrannaisvaikutuksia kansainvälisestikin.

Manuaalinen vaalivilppi

Tällä hetkellä Trumpin lakimiestiimillä on yli 5000 valaehtoista todistajanlausuntoa, jotka liittyvät vaalivilppiin. Voidaan olettaa, että todistajien esiintulo tulee kiihtymään todistusaineiston kertymisen myötä, koska rikos on vakava ja moni haluaa irtisanoutua kansalliseen turvallisuuteen liittyvästä petoksesta mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Minkälaisista tapauksista sitten on kysymys? Useassa vaa’ankieliosavaltiossa toistui esimerkiksi ilmiö, jossa republikaanien omien vaalitarkkailijoitten mahdollisuus valvoa ääntenlaskentaa estettiin ja esim. Pennsylvaniassa nämä joutuivat hankkimaan tuomioistuimelta määräyksen päästäkseen sisälle ääntenlaskupaikalle. Ääntenlaskun puoluerajat ylittävän valvonnan merkitys korostui näissä vaaleissa entisestään siksi, että postiäänestysäänien osuus kokonaisäänimäärästä oli historiallisen suuri. Demokraatit ajoivat postiäänestyksen lisäämistä keväästä saakka pandemian verukkeella, kun Trump taas kritisoi sitä äänekkäästi juuri menettelytavan suuremman petosalttiuden vuoksi. Sosiaalisen median alustat ovat olleet myös ennenkuulumattoman aktiivisesti mukana keskustelussa, ennen kaikkea sensuroimalla kovalla kädellä kaikkea postiäänestystä kritisoivaa keskustelua (paras esimerkki itselleni ollut Twitter, jossa olen osallistunut kyseiseen keskusteluun).

Just The News on tehnyt pienen esimerkkikoonnan siitä, millaisia epäkohtia todistajat ovat tuoneet esille (artikkeli myös kappaleen alla). Koonnasta selviää, että useat todistajat kertovat todistaneensa suoranaista äänestyslippujen väärentämistä tai jopa tuhoamista. Tätä on esiintynyt väitetysti tuhansien äänestyslippujen osalta. Lisäksi esimerkiksi Michiganissa äänestäneiden kokonaismäärät ovat ylittäneet useissa piirikunnissa reilusti yli 100%. Laskemattomia postiääniä on löydetty useista paikoista, mm. Georgiasta, jossa myös äänten auditoinnin yhteydessä löydettiin tuhansia laskemattomia ääniä. Pennsylvaniassa suuri määrä poissaolevina äänestäneitä (’absentee ballot’; ei sama kuin tavallinen postiäänestys) on kertonut, ettei heidän ääntään laskettu tai että joku muu oli tilannut heille kuuluvan äänestyslomakkeen. Myös länsirannikolla Los Angelesissa poliisi paljasti petoksen, jossa kaksi ihmistä onnistui toimittamaan tuhansia valheellisia äänestyslipukkeita muiden nimissä.

Lisäksi tilastoaineiston puolella kummallisuuksia löytyy:

Postiäänestyksen suhteen epäkohtia on myös (odotetusti?) ilmennyt.

(Kuvan lähde)

Lisämateriaalia:

Digitaalinen – vaalikonejärjestelmään perustuva vaalivilppi

Ehkä mittakaavaltaan ja seurauksiltaan suurempi ja päivä päivältä paremmin hahmottuva vaalivilpin muoto on elektroninen, vaalikonejärjestelmään perustuva vaalipetos. Nämä epäilykset nousivat esiin välittömästi vaaleja seuranneina päivinä, kun Michiganissa selvisi, että ääntenlaskentaohjelmiston ”bugin” takia 6000 Trumpille kuulunutta ääntä oli laskettu ”vahingossa” Bidenille yhdessä piirikunnassa. Lyhyen tutkinnan myötä todettiin, että sama ohjelmisto oli Michiganissa käytössä myös 47 muussa piirikunnassa, muista osavaltioista puhumattakaan – löydös, joka ymmärrettävästi toi esille ongelman mahdollisen mittakaavan. Samanlaista ongelmaa havaittiinkin sittemmin myös muualla, esim. Georgiassa.

Vaalikonejärjestelmän epäselvyyksiin liittyvää oikeusprosessia on vetämässä asianajaja Sidney Powell, joka tunnetaan mm. oikeusministeriön sisäistä korruptiota ruotineesta bestselleristään ”Licensed to Lie”. Hän ei toimi Trumpin kampanjan sisällä, vaan erillisenä, äänestäjiä edustavana osapuolena prosessissa. Powell on koostamassa haastetta asiasta korkeimpaan oikeuteen ja vaati aiemmin mm. korkeinta oikeutta purkamaan juttuun liittyvien osavaltioitten äänten sertifioinnin.

Näiden digitaalisen vaalivilpin kategoriaan kuuluvien syytteiden keskiössä on kanadalainen Dominion- niminen yritys, jonka tuotteena on vaalikonejärjestelmä ja jota käytetään myös Yhdysvaltojen ulkopuolella. Yritys on ollut uutisissa aiemminkin samoista syistä. Vaalikonejärjestelmän bugien lisäksi etualalle on noussut huoli järjestelmän tietoturvaongelmista, järjestelmän mahdollisesti vaatimasta Internet- liitettävyydestä sekä kyseenalaisista ominaisuuksista käyttöliittymässä. Osavaltioissa läpiviedyissä kuulemisissa merkittävä todistus kuultiin informaatiosodankäyntiin erikoistuneelta eversti Phil Waldronilta, joka johtaa mm. ”valkohattu”- hakkereita käsittävää tiimiä sotilastiedustelun puolella. Hän vahvisti mm. Dominion järjestelmän olleen yhteydessä Saksaan, Frankfurtiin ja että heidän tiiminsä olisi saanut käsiinsä myös kyseisen pakettidataliikenteen. Waldronin todistus antaa myös ymmärtää, että he ovat askarrelleet asian parissa jo pidempään. Lisäkiemuran kokonaisuuteen tekee vielä myös Scytl- yritys, joka toimittaa kootut äänestystulokset digitaalisesti esimerkiksi uutiskanaville, mikä ei luonnollisestikaan onnistu ilman Internet- yhteyttä. Juuri Scytl:n palvelimen uskotaan sijaitsevan mm. juuri Frankfurtissa.

Kuva H/T Tietolouhosasiamies @qfortruth

Virallisten tiedustelutahojen lisäksi moni yksittäinen ammattilainen alkoi tutkia järjestelmää manuaaleja myöten uutisten tultua julkisuuteen löytäen huolestuttavia aukkoja ja ominaisuuksia järjestelmästä. Myös uutiskanava OAN:n Chanel Rion teki asiasta ytimekkään koosteen (joka ei myöskään jäänyt presidentiltä huomaamatta).

Dominionin ongelmia ja kytköksiä on ruodittu myös aiemmin, mm. demokraatti- senaattorien toimesta. Aiheesta on puhunut myös Sidney Powell. Trumpin kannattajien leirissä juuri Dominionin historia ja kytkökset nähdään suurena ongelmana. Aluksi mm. esille tulleet demokraattipuolueen näkyvien jäsenten kytkökset yritykseen herättivät kiivasta keskustelua. Vielä ällistyttävämpiä ovat olleet paljastukset Dominioniin läheisesti liittyvän Smartmaticin taustaan liittyen. Sen kautta koko järjestelmän juuret ja toimintaperiaate ovat syntyisin edesmenneen diktaattorin Hugo Chavezin Venezuelasta. Merkillepantava on myös George Soros -kytkös Smartmaticiin kiinteästi liittyvän Mark Malloch-Brownin kautta. Ennustan, että merkittävä teema tulevana vuonna tulee mitä luultavammin olemaan eurooppalaisen elektronisen vaalikentän tarkempi ruotiminen Yhdysvalloissa esiin tulevien todisteiden valossa. Vähintäänkin järjestelmän eri elementtejä on ollut käytössä useassa Euroopan maassa, mm. Italiassa. Suomessa sähköisessä vaaliprosessissa mukana ollut TietoEnator näyttää ainakin olevan Scytl:in partnerina…


Dominion Voting Systems in USA

Picture from heavy.com

Muut väylät ratkaisuun?

Hiljattain otsikoissa oli Teksasin suoraan korkeimpaan oikeuteen nostama kanne, joka perustui vaalien yhteydessä ilmenneisiin perustuslaillisiin ongelmiin. Kanne perustui perustuslain 14. lisäykseen, jonka keskiössä on tasa- arvoisten oikeuksien suoja (equal protection clause). Kanteessa Teksas esitti, että vaa’ankieliosavaltioiden ei-parlamentaarista reittiä tekemät muutokset vaalilakeihinsa etenkin postiäänestyksen suhteen saattoivat Teksasin kantajana epätasa- arvoiseen asemaan, ja jossa kyseiset osavaltiot vaikuttivat osaltaan laittomasti ratkaisuun, jolla on seurausta myös Teksasille.

Korkein oikeus ei käsitellyt tapausta sillä perusteella, että se ei katsonut Teksasin omaavan laillista asemaa (legal standing) osavaltiona, jossa se voisi osoittaa kärsineensä vahinkoa. Käytännössä Teksas vetosi korkeimpaan oikeuteen yhden artiklan perusteella ja tuomioistuin hylkäsi kanteen toisen perusteella. Kanteen varsinaisia meriittejä ja sisältöä ei siis ole missään vaiheessa kumottu. Onkin luultavaa, että uusia kanteita tuodaan vielä korkeimpaan oikeuteen samoin perustein, mutta eri tavoin asemoituna. **Päivitys 23.2.2021** Eilen (22.2.) korkein oikeus päätti olla käsittelemättä sille esiteltyä Pennsylvanian tapausta, jossa keskiössä oli osavaltion omien vaalilakien ohittaminen 2020 presidentinvaaleissa. Osa vähemmistöön jääneistä tuomareista vastusti päätöstä jyrkästi. Tuomioistuin hylkäsi myös muita vaalivilppiin liittyviä haasteita.

Justice Clarence Thomas Dissents From Supreme Court on Election Case: ‘We Need to Make It Clear’

Artikkeli Trumpin mahdollisista väylistä voittoon (UncoverDC)

Lopuksi

Kaiken kaikkiaan useita kanteita on vielä tulossa ja niitä koostetaan tälläkin hetkellä – myös korkeimpaan oikeuteen. Samalla kulissien takana on menossa useita tutkimuksia eri tasoilla ja niistä ilmenevät asiat voivat vaikuttaa koko vaalien validiteettiin, etenkin jos ongelmat liittyvät kansallisen turvallisuuden kategoriaan ja niiden yhteydessä kyetään toteennäyttämään ulkoisten tekijöiden sekaantuminen vaaliprosessiin. Tästä saataneen lisäinformaatiota perjantaihin 18.12. mennessä jolloin tiedustelujärjestöjen kansallisen katto- organisaation johtajan (Director of National Intelligence – DNI), John Ratcliffen tulee antaa raporttinsa mahdollisesta ulkovaltojen sekaantumisesta presidentinvaaleihin. Aikamääre perustuu tähän vuonna 2018 annettuun presidentin asetukseen mahdollisesta ulkovaltojen sekaantumisesta Yhdysvaltain vaaleihin. Lisäksi kaikki seuraavien viikkojen aikana ilmenevät uudet paljastukset ovat omiaan vaikuttamaan alussa mainittuun prosessiin 6.1. Capitolilla, jos sinne saakka päästään. Paljolti myös suomalaisten uutisten tutkan alla on lentänyt esim. Bidenin perheen korruptioon liittyvät ”uudet” paljastukset jne.

Muutenkin lienee tässä vaiheessa paikallaan kysyä – kuinka paljon sinä lukija olet saanut lukea tässä kerrotuista asioista suomalaisissa uutisissa? Jos et paljoa niin miksi et…?

ja olisiko mikään tästä materiaalista mielestäsi uutisoinnin arvoista myös meillä?

Omissio missiona?

Miksi…?

Lisämateriaalia vaalivilpistä:

 1. Lyhytdokumentti (16min, 5.2.2021) Unmasked: Has the truth about the 2020 election been uncovered?  *(tässä varalinkki, jos alkuperäinen ei toimi)
 2. Mike Lindellin tuottama dokumentaarinen kooste vaalivilpistä (etupäässä digitaalisesta-). Informaatio- ja lähdetäyteinen paketti Absolute Proof (5.2.2021) Elokuva Lindellin omalla sivustolla: michaeljlindell.com *(tässä varalinkki, jos alkuperäinen ei toimi)
 3. Peter Navarron (Assistant to the President, Director of Trade and Manufacturing Policy, and the national Defense Production Act policy coordinator) raportit (3kpl)

https://navarroreport.com/

-Vol I:

”THE IMMACULATE  DECEPTION:
Six Key Dimensions of Election Irregularities”

– Vol II:

”THE ART OF THE STEAL”

– Vol III:

”Yes, President Trump Won: The Case, Evidence, & Statistical Receipts”

Esimerkkinä Volume I:

Click to access The%20Immaculate%20Deception%2012.15.20.pdf

 4. Matemaatikon ja keksijän Jovan Hutton Pulitzerin näkemyksiä vaalivilpistä (podcast)

5. Patrick Byrnen kirja The Deep Rig vuoden 2020 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ilmenneestä vaalivilpistä (varalinkki)

3 vastausta artikkeliin “Yhdysvaltain presidentinvaalit 2020 – vaalivilpistä ja ratkaisumalleista

  1. Kiitos kommenteista,
   Lisäsin tuon teidän linkin ihan myös tuonne tekstiin lähteeksi…
   tuotteliasta & laadukasta meininkiä muuten teillä!

   Tämä blogi toiminut tähän saakka lähinnä tallennusalustana isompaa kirjallista projektia varten,
   joten en pyöri täällä muuten kuin lisäilemässä juttuja ja muokkaamassa niitä.

   1. Kuulostaa siltä, että tulossa on kirja jonka mielelläni luen.

    Minua on ihmetyttänyt se asenne, joka joillain tahoilla on näkynyt, että vaalivilpillä ei olisi merkitystä, koska se on ollut (muka) vähäistä; vaalien rehellisyys so. äänestäjien tahto on ikään kuin sivuseikka. Vaalien yhteydessä epäilytkin pitäisi syynätä tarkkaan!

    Toisaalta… miksi ihmetellä kun kaksoisstandardit ovat käytössä kaikessa muussakin.

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s